Teemoista

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäminen

  • Lisää aloituspaikkoja sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin => työtaakan helpottuminen => paremmat työolot => parempi hoiva
  • Ennakoiva terveydenhoito pitämällä lähiliikuntapaikat hyvässä kunnossa kuntalaisille. Fyysinen aktiivisuus tuottaa terveyttä.
  • Hyvä/oikeudenmukainen johtaminen => mahdollistaa myös maahanmuuttajille paremmat työolot

Maahanmuuttajien integraatio

  • Varmistaa, että maahanmuuttajille on tarjolla enemmän suomen kielen kursseja. Suomen kielen hallinta on avain yhteiskuntaan integroitumiseen.
  • Asenteisiin vaikuttaminen yleisesti ja oman esimerkin voimalla, että maahanmuuttajien työllistyminen koulutusta vastaaviin työtehtäviin parantuisi. Tämä tukee kansainvälistymistä ja sitä kautta myös maahanmuuttajien parempaa integroitumista.

Kiusaamiseen puuttuminen kouluissa ja työpaikoilla

  • Kiusaamiseen on tärkeää puuttua kaikilla kouluasteilla. Lapsia, oppilaita ja opiskelijoita pitäisi kannustaa puhumaan kiusaamistapauksista heti kun niitä ilmenee. Näin kouluyhteisö voisi tarjota tukeaan mahdollisimman pian. Koulujen opettajien ja rehtorien tulisi toimia tilanteen edellyttämällä tavalla ja vakavimmissa tapauksissa tarpeen vaatiessa raportoida tapauksista poliisille asti.
  • Myös työpaikoilla tulisi kannustaa työntekijöitä puhumaan kiusaamistapauksista avoimesti. Kaikkien työntekijöiden tulisi olla tietoisia mitä mahdollisuuksia on puuttua kiusaamistapauksiin, jos sellaisia ilmenee. Työntekijöiden olisi hyvä olla myös tietoisia ammattiyhdistysten tarjoamasta tuesta, koska ne voivat myös puuttua tapauksiin ja tarjota tukeaan esim. lainopillisissa asioissa.
  • Kiusaamisen ympärillä esiintyy yhä yleistä stigmaa, mitä hälventääksemme tulisi meidän kaikkien uskaltautua tuomitsemaan kiusaaminen ja näin meillä olisi mahdollisuus saavuttaa pysyviä ratkaisuja sen kitkemiseksi.